top of page
TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA ÜRÜN İADE EDİLMEDİĞİ SÜRECE BEDELE FAİZ UYGULANAMAYACAĞI HAKKINDA.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2017/2720 E. ,  2019/11401 K. ve 20.11.2019 T. Kararı ...

BORÇLUNUN NAFAKA ÖDEMEKLE SORUMLU TUTULABİLMESİ İÇİN, ÇOCUĞUN ALACAKLI YANINDA BULUNMASI GEREKTİĞİ, AKSİNİN HER TÜRLÜ DELİLLE İSPATLANABİLECEĞİ HAKKINDA.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2018/4065 E. , 2018/9641 K. ve 11.10.2018 T. Kararı ...
TİCARÎ DEFTER KAVRAMI İÇERİSİNE BA-BS FORMLARININ DA GİRDİĞİ, SÖZLÜ YARGILAMA AŞAMASINA GEÇİLDİKTEN SONRA DAHİ EKSİK OLAN HUSUSUN YERİNE GETİRİLMESİ TALEBİ HALİNDE BU TALEP DİKKATE ALINARAK SÖZLÜ YARGILAMA AŞAMASINA İKİNCİ KEZ DE GEÇİLEBİLECEĞİ HAKKINDA.
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ‘nin 2018/3083 Esas, 2019/4860 Karar ve 21.10.2020 Tarihli Kararı ...
ALACAĞIN DÖVİZ OLARAK TALEP EDİLDİĞİ HALLERDE, DÖVİZİN DAVA TARİHİNDEKİ DEĞERİ ESAS ALINARAK, KARAR TARİHİ İTİBARIYLA KESİNLİK SINIRINI GEÇMEDİĞİ DEĞERLENDİRİLEREK TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ GEREKTİĞİ HAKKINDA.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2020/1943 E.  ,  2020/4749 K. ve 04.11.2020 T. Kararı ...
KESİN SÜRE KURALININ, DAVANIN REDDİ İÇİN BİR ARAÇ SAYILMAMASI GEREKTİĞİ, KESİN SÜREYE İLİŞKİN ARA KARARIN, HER TÜRLÜ YANLIŞ ANLAŞILMAYI ÖNLEYECEK BİÇİMDE AÇIK, EKSİKSİZ VE YAPILACAK İŞLER TEKER TEKER BELİRTİLECEK ŞEKİLDE YAZILMASI GEREKTİĞİ, VERİLEN SÜRENİN YETERLİ, EMREDİLEN İŞLERİN GEREKLİ VE YAPILABİLİR NİTELİK TAŞIMASI, SÜREYE UYMAMANIN SONUÇLARININ AÇIKÇA ANLATILMASI VE TARAFLARIN UYARILMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin     2020/1910 E.  ,  2020/2920 K. ve 05.11.2020 T. Kararı ... 
TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİNDE, ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDU EKSİLTMEK SUÇUNUN OLUŞMAYACAĞI, SUÇUN OLUŞMASI İÇİN HACİZ YOLUYLA TAKİBE GİRİŞİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2020/3550 E.  ,  2020/9501 K. ve 10.11.2020 T. Kararı ...
bottom of page